Logo

Tổng đài tư vấn (024) 39 93 62 65

Thang công xưởng

Thang công xưởng

Mã sản phẩm : DA-300A
Giá bán : 100 VNĐ
Xuất xứ : Japan
Kích thước : 2.5
Mã sản phẩm: DA-300A
 Hasegawa Japan SE2.0-8

Hasegawa Japan SE2.0-8

Mã sản phẩm : SE2.0-8
Giá bán : VNĐ
Xuất xứ : Chính Hãng
Kích thước : 0.79
Mã sản phẩm: SE2.0-8
Hasegawa Japan SREW-11

Hasegawa Japan SREW-11

Mã sản phẩm : SREW-11
Giá bán : 1.900.000 VNĐ
Xuất xứ : Chính Hãng
Kích thước : 1.08x1.63m
Mã sản phẩm: SREW-11
Hasegawa Japan SREW-8

Hasegawa Japan SREW-8

Mã sản phẩm : SREW-8
Giá bán : 1.600.000 VNĐ
Xuất xứ : Chính Hãng
Kích thước : 0.79x1.33m
Mã sản phẩm: SREW-8
Hasegawa Japan RS2.0-21

Hasegawa Japan RS2.0-21

Mã sản phẩm : RS2.0-21
Giá bán : 2.950.000 VNĐ
Xuất xứ : Chính hãng
Kích thước : 2.0 x 4.19 m
Mã sản phẩm: RS2.0-21
Hasegawa Japan RS2.0-18

Hasegawa Japan RS2.0-18

Mã sản phẩm : RS2.0-18
Giá bán : 2.500.000 VNĐ
Xuất xứ : Chính Hãng
Kích thước : 1.8x3.6 m
Mã sản phẩm: RS2.0-18
Hasegawa Japan RS2.0-15

Hasegawa Japan RS2.0-15

Mã sản phẩm : RS2.0-15
Giá bán : 2.200.000 VNĐ
Xuất xứ : Chính Hãng
Kích thước : 1.4mx2.95 m
Mã sản phẩm: RS2.0-15
Hasegawa Japan RS2.0-12

Hasegawa Japan RS2.0-12

Mã sản phẩm : RS2.0-12
Giá bán : 1.950.000 VNĐ
Xuất xứ : Chính Hãng
Kích thước : 2.4 m
Mã sản phẩm: RS2.0-12
Hasegawa Japan SRA-11

Hasegawa Japan SRA-11

Mã sản phẩm : SRA-11
Giá bán : 2.800.000 VNĐ
Xuất xứ : Chính Hãng
Kích thước : 1.8 m
Mã sản phẩm: SRA-11
Hasegawa Japan SRA-8

Hasegawa Japan SRA-8

Mã sản phẩm : SRA-8
Giá bán : 2.500.000 VNĐ
Xuất xứ : Chính Hãng
Kích thước : 0.6x1.5 m
Mã sản phẩm: SRA-8