Logo

Tổng đài tư vấn (024) 39 93 62 65

Hướng dẫn 16 tư thế sử dụng của thang gấp 4 đoạn PAL

Hướng dẫn 16 tư thế sử dụng của thang gấp 4 đoạn PAL

Hướng dẫn 16 tư thế sử dụng của thang gấp 4 đoạn PAL chỉ áp dụng cho các Seri  B6 (Nếu Quý vị không xem rõ hình vẽ, Quý vị có thể Click đây và Zoom lên để xem rõ hơn)

Xem thêm

Hướng dẫn sử dụng sản phẩm Thang Nhôm

Hướng dẫn sử dụng sản phẩm Thang Nhôm

Hướng dẫn sử dụng sản phẩm Thang Nhôm: Hướng dẫn sử dụng chỉ dành  cho loại thang rút thông minh, (telescopic ladder), Click thứ tự để xem hình minh họa.

Xem thêm