Logo
Tổng đài tư vấn (04) 39 93 62 65
Slide 02 Slide 03 Slide 04 Slider 05 Slide 06 Slide7 Slide 8

 

Thang nhôm 4 đoạn PAL B6-125

Thang nhôm 4 đoạn PAL B6-125

Mã sản phẩm : B6-125
Giá bán : 2.500.000 VNĐ
Xuất xứ : Taiwan
Kích thước : 1.85x3.70 m
Mã sản phẩm: B6-125
Thang nhôm 2 đoạn PAL B2-105

Thang nhôm 2 đoạn PAL B2-105

Mã sản phẩm : B2-105
Giá bán : 1.800.000 VNĐ
Xuất xứ : Taiwan
Kích thước : 3.15m
Mã sản phẩm: B2-105
 	Thang ghế bản to PAL RT-05

Thang ghế bản to PAL RT-05

Mã sản phẩm : RT-05
Giá bán : 1.250.000 VNĐ
Xuất xứ : Taiwan
Kích thước : 1.390x1.100mm
Mã sản phẩm: RT-05
 	Thang ghế bản to PAL ST-03

Thang ghế bản to PAL ST-03

Mã sản phẩm : ST-03
Giá bán : 900.000 VNĐ
Xuất xứ : Taiwan
Kích thước : 0.90M
Mã sản phẩm: ST-03
 
Hasegawa Japan RS-15

Hasegawa Japan RS-15

Mã sản phẩm : RS2.0-15
Giá bán : 1.900.000 VNĐ
Xuất xứ : China
Kích thước : 1.4mx2.95 m
Mã sản phẩm: RS2.0-15
Hasegawa Japan RS2.0-12

Hasegawa Japan RS2.0-12

Mã sản phẩm : RS2.0-12
Giá bán : 1.600.000 VNĐ
Xuất xứ : China
Kích thước : 2.4 m
Mã sản phẩm: RS2.0-12
Hasegawa Japan SRA-11

Hasegawa Japan SRA-11

Mã sản phẩm : SRA-11
Giá bán : 2.200.000 VNĐ
Xuất xứ : China
Kích thước : 1.8 m
Mã sản phẩm: SRA-11
Hasegawa Japan SRA-8

Hasegawa Japan SRA-8

Mã sản phẩm : SRA-8
Giá bán : 1.900.000 VNĐ
Xuất xứ : China
Kích thước : 0.6x1.5 m
Mã sản phẩm: SRA-8
 
Lucano 4 steps RED

Lucano 4 steps RED

Mã sản phẩm : ML2.0-4 (RD)
Giá bán : 3.800.000 VNĐ
Xuất xứ : China
Kích thước : 1505x1080mm
Mã sản phẩm: ML2.0-4 (RD)
Lucano 2 steps RED Japan

Lucano 2 steps RED Japan

Mã sản phẩm : ML-2RD
Giá bán : 2.500.000 VNĐ
Xuất xứ : China
Kích thước : 484x559mm
Mã sản phẩm: ML-2RD
Lucano 4 steps OR

Lucano 4 steps OR

Mã sản phẩm : ML2.0-4 (OR)
Giá bán : 3.800.000 VNĐ
Xuất xứ : China
Kích thước : 1080x1505mm
Mã sản phẩm: ML2.0-4 (OR)
Lucano 3 steps OR

Lucano 3 steps OR

Mã sản phẩm : ML2.0-3 (OR)
Giá bán : 3.100.000 VNĐ
Xuất xứ : China
Kích thước : 793x1223mm
Mã sản phẩm: ML2.0-3 (OR)
 
Thang Tungshing KF-04

Thang Tungshing KF-04

Mã sản phẩm : KF-04
Giá bán : 1.100.000 VNĐ
Xuất xứ : Liên doanh
Kích thước : 1.510 m
Mã sản phẩm: KF-04
Thang Tungshing  KF-03

Thang Tungshing KF-03

Mã sản phẩm : KF-03
Giá bán : 900.000 VNĐ
Xuất xứ : Liên doanh
Kích thước : 1.235 m
Mã sản phẩm: KF-03
Thang Tungshing  AS-15

Thang Tungshing AS-15

Mã sản phẩm : AS-15
Giá bán : 1.350.000 VNĐ
Xuất xứ : Liên doanh
Kích thước : 1.50 x3.0m
Mã sản phẩm: AS-15
Thang Tungshing AS-03

Thang Tungshing AS-03

Mã sản phẩm : AS-03
Giá bán : 600.000 VNĐ
Xuất xứ : Liên doanh
Kích thước : 0.90 m
Mã sản phẩm: AS-03
 
Little Giant USA  M26

Little Giant USA M26

Mã sản phẩm : M26
Giá bán : 6.500.000 VNĐ
Xuất xứ : China
Kích thước : 1.93m x 7.01m
Mã sản phẩm: M26
Little Giant USA M17

Little Giant USA M17

Mã sản phẩm : M17
Giá bán : 3.600.000 VNĐ
Xuất xứ : China
Kích thước : 1.40m x 4.58m
Mã sản phẩm: M17
Little Giant USA F6

Little Giant USA F6

Mã sản phẩm : F6
Giá bán : 1.900.000 VNĐ
Xuất xứ : P.R.C
Kích thước : 1.10m x 1.88m
Mã sản phẩm: F6
Little Giant USA F5

Little Giant USA F5

Mã sản phẩm : F5
Giá bán : 1.600.000 VNĐ
Xuất xứ : China
Kích thước : 0.84m x 1.57m
Mã sản phẩm: F5
 
 SALVO HY-1554A (2.6M)

SALVO HY-1554A (2.6M)

Mã sản phẩm : HY-1554A
Giá bán : 1.700.000 VNĐ
Xuất xứ : China
Kích thước : 0.675x2.6m
Mã sản phẩm: HY-1554A
 SALVO HY-1511-1(3.8)

SALVO HY-1511-1(3.8)

Mã sản phẩm : HY-1511-1(3.8M)
Giá bán : 2.900.000 VNĐ
Xuất xứ : China
Kích thước : 3.8M
Mã sản phẩm: HY-1511-1(3.8M)
 SALVO EMJ-020A (3.8M)

SALVO EMJ-020A (3.8M)

Mã sản phẩm : EMJ-020A
Giá bán : 2.800.000 VNĐ
Xuất xứ : China
Kích thước : 0.81x3.8M
Mã sản phẩm: EMJ-020A
 SALVO HY-1551A (3.8M)

SALVO HY-1551A (3.8M)

Mã sản phẩm : HY-1551A
Giá bán : 2.300.000 VNĐ
Xuất xứ : China
Kích thước : 0.81x3.8M
Mã sản phẩm: HY-1551A
 
Telesteps Thụy Điển 3.8m

Telesteps Thụy Điển 3.8m

Mã sản phẩm : HPS-38BC(60238)
Giá bán : 7.500.000 VNĐ
Xuất xứ : China
Kích thước : 0.84x3.8m
Mã sản phẩm: HPS-38BC(60238)
Telescopic Work Platform

Telescopic Work Platform

Mã sản phẩm : TWP(60209)
Giá bán : 11.800.000 VNĐ
Xuất xứ : China
Kích thước : 0.41x1.365m
Mã sản phẩm: TWP(60209)
Telesteps chữ A 2.3m

Telesteps chữ A 2.3m

Mã sản phẩm : TCL-23(60623)
Giá bán : 9.500.000 VNĐ
Xuất xứ : China
Kích thước : 0.71x2.3m
Mã sản phẩm: TCL-23(60623)
Telesteps Thụy Điển 3.8m Pro

Telesteps Thụy Điển 3.8m Pro

Mã sản phẩm : HPX-38 (70238)
Giá bán : 8.500.000 VNĐ
Xuất xứ : China
Kích thước : 3.8x0.87m
Mã sản phẩm: HPX-38 (70238)
 
Xe đẩy Jumbo HL-120M

Xe đẩy Jumbo HL-120M

Mã sản phẩm : HL-120M
Giá bán : 4.200.000 VNĐ
Xuất xứ : Thái Lan
Kích thước : 820x480x1010mm
Mã sản phẩm: HL-120M
Xe đẩy Jumbo HG-510C

Xe đẩy Jumbo HG-510C

Mã sản phẩm : HG-510C
Giá bán : 6.500.000 VNĐ
Xuất xứ : Thái Lan
Kích thước : 1175x765mm
Mã sản phẩm: HG-510C
Xe đẩy Jumbo HG-310C

Xe đẩy Jumbo HG-310C

Mã sản phẩm : HG-310C
Giá bán : 5.500.000 VNĐ
Xuất xứ : Thai Lan
Kích thước : 1175 x 765mm,
Mã sản phẩm: HG-310C
Xe đẩy  2 bánh

Xe đẩy 2 bánh

Mã sản phẩm : XC-150
Giá bán : 750.000 VNĐ
Xuất xứ : Việt Nam
Kích thước : 650 X 500 X 1100 MM
Mã sản phẩm: XC-150