Logo
Tổng đài tư vấn (04) 39 93 62 65
Slide 01 Slide 02 Slide 03 Slide 04 Slider 05 Slide 06 Slide7 Slide 8

 

Thang nhôm PAL B6-125

Thang nhôm PAL B6-125

Mã sản phẩm : B6-125
Giá bán : 2.500.000 VNĐ
Chất liệu : Taiwan
Kích thước : 3.70 m
Mã sản phẩm: B6-125
Thang nhôm PAL B2-105

Thang nhôm PAL B2-105

Mã sản phẩm : B2-105
Giá bán : 1.800.000 VNĐ
Chất liệu : Taiwan
Kích thước : 3.15m
Mã sản phẩm: B2-105
Thang nhôm PAL RT-05

Thang nhôm PAL RT-05

Mã sản phẩm : RT-05
Giá bán : 1.250.000 VNĐ
Chất liệu : Taiwan
Kích thước : 7.68 m
Mã sản phẩm: RT-05
Thang nhôm PAL ST-03

Thang nhôm PAL ST-03

Mã sản phẩm : ST-03
Giá bán : 900.000 VNĐ
Chất liệu : Taiwan
Kích thước : 0.90M
Mã sản phẩm: ST-03
 
Little Giant USA  M26

Little Giant USA M26

Mã sản phẩm : M26
Giá bán : 6.500.000 VNĐ
Chất liệu : China
Kích thước : 1.93m x 7.01m
Mã sản phẩm: M26
Little Giant USA M17

Little Giant USA M17

Mã sản phẩm : M17
Giá bán : 3.600.000 VNĐ
Chất liệu : China
Kích thước : 1.40m x 4.58m
Mã sản phẩm: M17
Little Giant USA F6

Little Giant USA F6

Mã sản phẩm : F6
Giá bán : 1.900.000 VNĐ
Chất liệu : P.R.C
Kích thước : 1.10m x 1.88m
Mã sản phẩm: F6
Little Giant USA F5

Little Giant USA F5

Mã sản phẩm : F5
Giá bán : 1.600.000 VNĐ
Chất liệu : China
Kích thước : 0.84m x 1.57m
Mã sản phẩm: F5
 
Hasegawa Japan RS-15

Hasegawa Japan RS-15

Mã sản phẩm : RS-15
Giá bán : 1.900.000 VNĐ
Chất liệu : China
Kích thước : 1.4mx2.95 m
Mã sản phẩm: RS-15
Hasegawa Japan RS2.0-12

Hasegawa Japan RS2.0-12

Mã sản phẩm : RS2.0-12
Giá bán : 1.600.000 VNĐ
Chất liệu : China
Kích thước : 2.4 m
Mã sản phẩm: RS2.0-12
Hasegawa Japan SRA-11

Hasegawa Japan SRA-11

Mã sản phẩm : SRA-11
Giá bán : 1.900.000 VNĐ
Chất liệu : China
Kích thước : 1.8 m
Mã sản phẩm: SRA-11
Hasegawa Japan SRA-8

Hasegawa Japan SRA-8

Mã sản phẩm : SRA-8
Giá bán : 1.600.000 VNĐ
Chất liệu : China
Kích thước : 1.5 m
Mã sản phẩm: SRA-8
 
Thang Tungshing KF-04

Thang Tungshing KF-04

Mã sản phẩm : KF-04
Giá bán : 1.100.000 VNĐ
Chất liệu : Liên doanh
Kích thước : 1.510 m
Mã sản phẩm: KF-04
Thang Tungshing  KF-03

Thang Tungshing KF-03

Mã sản phẩm : KF-03
Giá bán : 900.000 VNĐ
Chất liệu : Liên doanh
Kích thước : 1.235 m
Mã sản phẩm: KF-03
Thang Tungshing  AS-15

Thang Tungshing AS-15

Mã sản phẩm : AS-15
Giá bán : 1.350.000 VNĐ
Chất liệu : Liên doanh
Kích thước : 1.50 x3.0m
Mã sản phẩm: AS-15
Thang Tungshing AS-03

Thang Tungshing AS-03

Mã sản phẩm : AS-03
Giá bán : 600.000 VNĐ
Chất liệu : Liên doanh
Kích thước : 0.90 m
Mã sản phẩm: AS-03
 
 SALVO HY-1554A (2.6M)

SALVO HY-1554A (2.6M)

Mã sản phẩm : HY-1554A
Giá bán : 1.700.000 VNĐ
Chất liệu : China
Kích thước : 0.675x2.6m
Mã sản phẩm: HY-1554A
 SALVO HY-1511-1(3.8)

SALVO HY-1511-1(3.8)

Mã sản phẩm : HY-1511-1(3.8M)
Giá bán : 2.900.000 VNĐ
Chất liệu : China
Kích thước : 3.8M
Mã sản phẩm: HY-1511-1(3.8M)
 SALVO EMJ-020A (3.8M)

SALVO EMJ-020A (3.8M)

Mã sản phẩm : EMJ-020A
Giá bán : 2.800.000 VNĐ
Chất liệu : China
Kích thước : 0.81x3.8M
Mã sản phẩm: EMJ-020A
 SALVO HY-1551A (3.8M)

SALVO HY-1551A (3.8M)

Mã sản phẩm : HY-1551A
Giá bán : 2.300.000 VNĐ
Chất liệu : China
Kích thước : 0.81x3.8M
Mã sản phẩm: HY-1551A
 
Thang rút Telesteps Thụy Điển 3.8m

Thang rút Telesteps Thụy Điển 3.8m

Mã sản phẩm : HPX-38 (70238)
Giá bán : 0 VNĐ
Chất liệu : China
Kích thước : 3.8x0.87m
Mã sản phẩm: HPX-38 (70238)
Thang rút Telesteps Thụy Điển 3.2m

Thang rút Telesteps Thụy Điển 3.2m

Mã sản phẩm : HPX-32 (70232)
Giá bán : 1.000.000 VNĐ
Chất liệu : China
Kích thước : 3.2x0.80m
Mã sản phẩm: HPX-32 (70232)
 
Xe đẩy  Feida 150 kg

Xe đẩy Feida 150 kg

Mã sản phẩm : FD-150
Giá bán : 1.100.000 VNĐ
Chất liệu : China
Kích thước : 600x430x700
Mã sản phẩm: FD-150
Xe đẩy  2 bánh

Xe đẩy 2 bánh

Mã sản phẩm : XC-150
Giá bán : 750.000 VNĐ
Chất liệu : Việt Nam
Kích thước : 650 X 500 X 1100 MM
Mã sản phẩm: XC-150
Xe đẩy Prestar NF-301

Xe đẩy Prestar NF-301

Mã sản phẩm : NF-301
Giá bán : 3.600.000 VNĐ
Chất liệu : Nhật Bản
Kích thước : 900 x 600 x 870 mm
Mã sản phẩm: NF-301
Xe đẩy Jumbo HB-210

Xe đẩy Jumbo HB-210

Mã sản phẩm : HB-210C
Giá bán : 2.500.000 VNĐ
Chất liệu : Thái Lan
Kích thước : 910 x 610 x 860 mm
Mã sản phẩm: HB-210C